กิจกรรมปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2560
หน้าหลัก

1

argaiv1089

            พลเรือตรี ภิญโญ  โตเลี้ยง  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการพื้นที่สัตหีบ ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสวน Happy กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

2
3
4
5

Last Updated (Thursday, 18 May 2017 06:00)

 
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017