พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร
หน้าหลัก

1

argaiv1089

            พลเรือตรี ภิญโญ  โตเลี้ยง ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

2 3
4 5

Last Updated (Sunday, 04 June 2017 09:33)

 
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017