รับมอบหลอด LED ประสิทธิภาพสูง
หน้าหลัก

1

argaiv1089

            พลเรือตรี ภิญโญ  โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ ตัวแทน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี และรับมอบหลอด LED ประสิทธิภาพสูง จำนวน 920 ชุด ตามโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ ให้กับกำลังพล ในค่ายทหาร ปี 2560 เพื่อเปลี่ยนทดแทนหลอดแบบเดิม ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม 2560

2 3

Last Updated (Wednesday, 07 June 2017 03:09)

 
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017