ตรวจเยี่ยมคณะครูฝึกและนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม
หน้าหลัก

1

argaiv1089

            พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมคณะครูฝึกและนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ 44 ณ พื้นที่สนามฝึก ทร.หมายเลข 16 บ้านจันเขลม  อำเภอเขาคิชฌกุฏจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่  2  มิถุนายน 2560

2 3
4 5

Last Updated (Thursday, 08 June 2017 05:05)

 
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017