เรือลอยอังคาร
หน้าหลัก เรือลอยอังคาร

บริการเรือลอยอังคาร

argaiv1494

Cutout

         หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  เปิดให้บริการเรือลอยอังคารแก่ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นสวัสดิการ โดยออกเรือให้บริการ จาก พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ถึงบริเวณเกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  โดยมีเรือสำหรับให้บริการ 2 ขนาด คือ ขนาด 15 ที่นั่ง และขนาด 40 ที่นั่ง  ระหว่างการเดินทางมาและกลับ สามารถแวะเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย  และยังใกล้กับ ฟาร์มปลาการ์ตูน , วิหารหลวงพ่อดำวัดช่องแสมสาร และแหล่งของฝากจากสัตหีบ

 

 


 


พิธีลอยอังคาร...ส่งดวงวิญญาณสู่ความสงบสุขร่มเย็น

Picture04ความเชื่อเรื่องการลอยอังคาร

           คำว่า "อังคาร" ในที่นี้ หมายถึง เถ้าถ่านของศพที่เผาแล้ว พิธีลอยอังคาร จึงหมายถึง การนำเถ้าถ่านที่เหลือจากการเผาศพไปลอยในแม่น้ำ ด้วยความเชื่อและคตินิยมของคนไทยที่มีมาช้านานว่า การลอยยอังคาร จะช่วยส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดี ที่ที่มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข เหมือนดั่งสายน้ำที่มีความชุ่มเย็นอยู่เป็นนิจ นอกจากนี้ ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีการสร้างเมรุหรือตะกอนเผาศพ เถ้าถ่านและกระดูกที่เหลือจากการเผาศพนั้น หากปล่อยทิ้งไว้ก็จะขาวโพลนอยู่กลางลานวัดหรือป่าช้า ถูกผู้คนเหยียบย่ำและถูกสัตว์คุ้ยเขี่ยเป็นที่อุจาดตา จึงต้องเก็บให้เรียบร้อยแล้วนำไป ลอยในแม่น้ำทั้งหมด บ้างก็ลอยแค่ส่วนหนึ่งและเก็บไว้บูชาส่วนหนึ่ง ส่วนที่เก็บไว้บูชานี้ ก็คือกระดูกหรือที่เรียกว่า อัฐิ โดยจะเก็บไว้ในโกฐ และส่วนที่นำไปลอยน้ำ ก็คือขี้เถ้า หรือที่เรียกว่า อังคาร นั่นเอง

 

            เกี่ยวกับที่มาของพิธีลอยอังคารนี้ สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากชาวอินเดียผู้นับถือศาสนาฮินดู ซึ่งมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ำคงคา จึงพากันนำกระดูกและเถ้าถ่านที่เหลือ จากการเผาศพทิ้งลงสู่แม่น้ำ เพราะเชื่อว่าการสัมผัสแม่น้ำคงคา จะช่วยชำระบาปและทำให้ได้ขึ้นสวรรค์ หากคิดในแง่พระพุทธศาสนา การลอยอังคาร เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของการละวางทั้งปวง ทั้งร่างกายและสังขาร อันเกิดจากการรวมกันของธาตุต่าง ๆ เมื่อแตกดับก็หลงเหลือเพียงผงธุลีที่ฝากไว้ในอากาศ ในดิน และในน้ำ เป็นการกลับคืนสู่บ้านอันนิรันดร์และแท้จริงของสรรพสิ่งทั้งมวล


อุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีลอยอังคาร แบ่งเป็น ๓ ชุด ดังนี้

Picture05๑. เครื่องไหว้แม่ย่านาง ได้แก่ 

 • ดอกไม้สด ๑ กำ หรือพวงมาลัย ๑ พวง
 • ธูป ๗ ดอก เทียนหนัก ๑ บาท ๑ เล่ม
 • พานเล็ก ๑ ใบ (สำหรับใส่ดอกไม้ธูปเทียน)
 • เชือก ๑ เส้น (สำหรับมัดธูปและดอกไม้ ไว้ที่เสาหัวเรือ) 

๒. เครื่องบูชาเจ้าแม่นทีและท้าวสีทันดร ได้แก่ 

 • กระทงดอกไม้ ๗ สี ๑ กระทง
 • ธูป ๗ ดอก เทียนหนัก ๑ บาท ๑ เล่ม
 • พานโตก ขนาดกลาง ๑ ใบ (สำหรับใช้วางกระทงดอกไม้ ๗ สี) 

๓. เครื่องไหว้อังคารบนเรือ 

 • ลุ้งใส่อังคาร และผ้าขาวสำหรับห่อลุ้ง
 • พวงมาลัย ๑ พวง
 • ดอกมะลิ กลีบกุหลาบ หรือดอกไม้อื่น ๆ (สำหรับผู้ร่วมพิธีโรยบนอังคาร)
 • น้ำอบไทย ๑ ขวด
 • ดอกกุหลาบ เท่าจำนวนผู้ร่วมพิธี
 • ธูปเทียนเครื่องทองน้อย ๑ ชุด (หรือธูป ๑ ดอก เทียนหนัก ๑ บาท ๑ เล่ม พร้อมกระถางธูปเชิงเทียน ๑ ชุด)
 • สายสิญจน์ ๑ ม้วน
 • พานโตกขนาดกลาง ๑ ใบ (สำหรับรองลุ้งอังคาร)
 • พานก้นลึกขนาดเล็ก ๑ ใบ (สำหรับใส่ดอกไม้ต่าง ๆ) 
 • พานก้นตื้น ๑ ใบ (สำหรับใส่เงินเหรียญ)

อัตราค่าบริการเรือลอยอังคาร

 • _เรือ น.ส.ร.4  ขนาดโดยสารได้จำนวน 15 ที่นั่ง  ราคา 2,500 บาท
 • _เรือ น.ส.ร. 5  ขนาดโดยสารได้จำนวน 40 ที่นั่ง ราคา 4,000 บาท

*** อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมอุปกรณ์ประกอบพิธีแล้ว***

 • ดอกไม้
 • ธูป
 • เทียน
 • ค่า เจ้าหน้าที่ประกอบพิธี
 • น้ำดื่มบริการ 

***แผนที่การเดินทาง***
Map

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่

  หมวดเรือปฏิบัติการพิเศษความเร็วสูง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ 

       พันจ่าเอก ราชภัฎ     จันทร์สุวรรณ         

                                      โทร.086-8290846                                        

 ภายใน ทร. 68498


 
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017