Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก กิจกรรมหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส

 08 01_8

argaiv1835

08 01_1

 08 01_2

08 01_3

08 01_4 

08 01_5

08 01_6 08 01_7
พลเรือตรี วินัย  กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  พร้อมด้วย นาวาเอก จงกล  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( 2 ) และข้าราชการภายในหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์  จนฺทวํโส
(เจ้าอาวาสวัดป่ายุบ) เป็น พระครูสังฆการบูรพทิศ (ชั้นโท) เมื่อวันที่  8  มกราคม  2556  ณ วัดป่ายุบ อำภอ  สัตหีบ  จังหวัด  ชลบุรี
 
เป็นผู้แทนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตติยาธรกิตติคุณ นำแจกันดอกไม้และน้ำสังข์ประธาน ในงานมงคลสมรส ของจ่าเอก วุฒิชัย มูลรัศรี
                พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล.ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ได้รับพระกรุณาโปรดให้เป็น ผู้แทนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตติยาธรกิตติคุณ นำแจกันดอกไม้และน้ำสังข์ประธาน ในงานมงคลสมรส
กองเรือยุทธการเปิดฝึกอบรมหลักสูตร นร.นทต.จู่โจม ประจำปี งป.๕๙
           กองเรือยุทธการ (นสร.กร.) จะทำการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นร.นทต.จู่โจม ประจำปี งป.๕๙ ระหว่าง  ๑๖ พ.ย.๕๘ – ๑๙ มิ.ย.๕๙  รวม ๒๑๗ วัน <<< ดู และดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่เติม >>>                <<< ดู
Read More 197 จำนวนผู้เข้าชม
ศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
                พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล รองหัวหน้าคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมคณะ พลเรือโท สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พลอากาศเอก ประหยัด ดิษยะศิริน
                พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมกับกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ พลอากาศเอก ประหยัด ดิษยะศิริน ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ
จัดงานเลี้ยงและมอบรางวัล ให้กับนักกีฬาปัญจะกีฬาทหาร
                พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กรุณาเป็นประธาน จัดงานเลี้ยงและมอบรางวัล ให้กับนักกีฬาปัญจะกีฬาทหาร ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ณ
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ นักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ 42
                พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ นักทำลายใต้น้ำจู่โจมกิตติมศักดิ์ จำนวน 5 ท่าน และ พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจม
Read More 261 จำนวนผู้เข้าชม
เป็นประธานในพิธีมงคลสมรส นาวาโท ธัญยธรณ์  สวัสดิ์รัตน์
                พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  กองเรือยุทธการ กรุณาเป็นประธานในพิธีมงคลสมรส ระหว่าง นาวาโท ธัญยธรณ์  สวัสดิ์รัตน์ หัวหน้าแผนกกำลังพลกองบัญชาการ
ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายบริเวณแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ
                พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  กองเรือยุทธการ ร่วมคณะ พลเรือโท ลือชัย รุดดิษฐ์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพลหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ 
Read More 148 จำนวนผู้เข้าชม
กองทุนพระเจ้าตาก
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
ภาพการฝึก
SEAL
SEAL In Action
การจัดการความรู้ (KM)
เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

บ้านพักรับรอง

house

เรือลอยอังคาร

Tis museum

TIS

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด