ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส
Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก กิจกรรมหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส

 08 01_8

argaiv1984

08 01_1

 08 01_2

08 01_3

08 01_4 

08 01_5

08 01_6 08 01_7
พลเรือตรี วินัย  กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  พร้อมด้วย นาวาเอก จงกล  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( 2 ) และข้าราชการภายในหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์  จนฺทวํโส
(เจ้าอาวาสวัดป่ายุบ) เป็น พระครูสังฆการบูรพทิศ (ชั้นโท) เมื่อวันที่  8  มกราคม  2556  ณ วัดป่ายุบ อำภอ  สัตหีบ  จังหวัด  ชลบุรี
 
ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมหน่วย
        พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี  ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ
ลงนามถวายความอาลัย
        พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ นำข้าราชการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
พิธี รับส่งหน้าที่ ผบ.กรม รพศ.1 นสร.กร
        นาวาเอก อิทธิพัทธ์  กวินเฟื่องฟูกุล ผู้บังคับการ กรมรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ส่งหน้าที่ผู้บังคับการ กรมรบพิเศษที่ 1 ให้กับ นาวาเอก อนันต์ สุราวรรณ์
Read More 188 จำนวนผู้เข้าชม
ร่วมพิธี รับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ
        พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธี รับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ ณ เรือหลวงนเรศวร ท่าเทียบเรือแหลมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ 30
Read More 111 จำนวนผู้เข้าชม
พิธีอำลาเกษียณอายุราชการและโยกย้ายตามวาระ ตุลาคม 2559
        พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีอำลาเกษียณอายุราชการและโยกย้ายตามวาระ ตุลาคม 2559 ให้กับข้าราชการ โดยมีข้าราชการเกษียณอายุราชการ จำนวน ๑๓
Read More 133 จำนวนผู้เข้าชม
ผบ.นสร.ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่กำลังพล
        พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กรุณาให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติราชการของกำลังพลที่ไปปฏิบัติราชการในหน่วยเฉพาะกิจ ใน 1 ตุลาคม 2559
Read More 120 จำนวนผู้เข้าชม
ต้อนรับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแสลงพัน
        พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ นาย กิตติพงศ์  มหิพันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถปฏิบัติงานใต้น้ำ
        พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถปฏิบัติงานใต้น้ำ มอบวุฒิบัตร
Read More 202 จำนวนผู้เข้าชม
มอบทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนที่สอบผ่านธรรมสนามหลวง
        นาวาเอก โกวิท  อินทร์พรหม รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
การคัดเลือกตัวนักกีฬาปัญจกีฬาทีมชาติไทย
        พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เลขาธิการสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬา ในการคัดเลือกตัวนักกีฬาปัญจกีฬาทีมชาติไทย
Read More 120 จำนวนผู้เข้าชม
กองทุนวัตถุมงคล
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
ภาพการฝึก
SEAL
SEAL In Action
การจัดการความรู้ (KM)
เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

บ้านพักรับรอง

house

เรือลอยอังคาร

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด