Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก กิจกรรมหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส

 08 01_8

argaiv1158

08 01_1

 08 01_2

08 01_3

08 01_4 

08 01_5

08 01_6 08 01_7
พลเรือตรี วินัย  กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  พร้อมด้วย นาวาเอก จงกล  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( 2 ) และข้าราชการภายในหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์  จนฺทวํโส
(เจ้าอาวาสวัดป่ายุบ) เป็น พระครูสังฆการบูรพทิศ (ชั้นโท) เมื่อวันที่  8  มกราคม  2556  ณ วัดป่ายุบ อำภอ  สัตหีบ  จังหวัด  ชลบุรี
 
ให้การต้อนรับ คณะหน่วยสงครามพิเศษทางเรือมาเลเซีย
           นาวาเอก โกวิท อินทร์พรหม รองผู้บัญชาการ (2) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ นาวาโท Muhammad Hairulsah และคณะหน่วยสงครามพิเศษทางเรือมาเลเซีย (paskal)
Read More 133 จำนวนผู้เข้าชม
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมการดำน้ำเบื้องต้น นักเรียนจ่าชุมพลทหารเรือ รุ่นที่13
           พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมการดำน้ำเบื้องต้น นักเรียนจ่าชุมพลทหารเรือ รุ่นที่ 13 ณ ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ
Read More 101 จำนวนผู้เข้าชม
ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษภาคพื้นแปซิฟิก
           นาวาเอก ภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการ (1) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี Colin J. kilrain
Read More 186 จำนวนผู้เข้าชม
พิธีเปิดการฝึก COBRA GOLD 2015 11 February 2015, 00.00 Administrator
พิธีเปิดการฝึก COBRA GOLD 2015
           พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก COBRA GOLD 2015 หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษทางทะเลร่วมผสม ไทย – สหรัฐ ระหว่างวันที่ 10 – 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ
Read More 260 จำนวนผู้เข้าชม
เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม การดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล
               หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม การดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล รุ่นที่ 20 เพื่อสนับสนุนโครงการจุฬาภรณ์ 36 ประจำปี 2558 จำนวน  60  คน ระหว่างวันที่  23 เมษายน  -  4
Read More 223 จำนวนผู้เข้าชม
เป็นประธานในพิธีปิดสัปดาห์หน่วยปฏิบัติการพิเศษทางทะเล
           พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ บรรยายในหัวข้อยุทธศาสตร์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และเป็นประธานในพิธีปิดสัปดาห์หน่วยปฏิบัติการพิเศษทางทะเล ณ อาคารโรงเก็บเรือ
Read More 121 จำนวนผู้เข้าชม
ชมการฝึกปฏิบัติการทางทหาร ระหว่าง ไทย – สหรัฐ
           พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ฝ่ายอำนวยการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และนาวาเอก อเล็กซานเดอร์ แมกแคนซี่ ผู้บังคับหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ที่ 1
Read More 151 จำนวนผู้เข้าชม
เป็นประธานฌาปณกิจศพ จ.อ.กานต์  สิมมา
           พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานฌาปณกิจศพ จ.อ.กานต์  สิมมา ตำแหน่ง เสมียนกองสนับสนุน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  กองเรือยุทธการ  ณ ฌาปณสถานวัดสัตหีบ 
Read More 193 จำนวนผู้เข้าชม
กองทุนพระเจ้าตาก
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
ภาพการฝึก
SEAL
SEAL In Action
การจัดการความรู้ (KM)
เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

บ้านพักรับรอง

house

เรือลอยอังคาร

Tis museum

TIS

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด