ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส
Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก กิจกรรมหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส

 08 01_8

argaiv1085

08 01_1

 08 01_2

08 01_3

08 01_4 

08 01_5

08 01_6 08 01_7
พลเรือตรี วินัย  กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  พร้อมด้วย นาวาเอก จงกล  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( 2 ) และข้าราชการภายในหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์  จนฺทวํโส
(เจ้าอาวาสวัดป่ายุบ) เป็น พระครูสังฆการบูรพทิศ (ชั้นโท) เมื่อวันที่  8  มกราคม  2556  ณ วัดป่ายุบ อำภอ  สัตหีบ  จังหวัด  ชลบุรี
 
เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อรุ่ง มีสุข
        พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อรุ่ง มีสุข บิดา เรือเอก นพรัตน์  มีสุข  ตำแหน่ง หัวหน้าหมวดซ่อมอุปกรณ์
พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
        พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ
Read More 110 จำนวนผู้เข้าชม
เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อออด แก้วประดิษฐ์
        พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็น ประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อออด แก้วประดิษฐ์ บิดา พันจ่าเอก รุ่งทิวา แก้วประดิษฐ์  ตำแหน่ง ประจำชุดปฏิบัติการที่ 3
งานเลี้ยงข้าราชการและครอบครัว ประจำปี งบประมาณ 2559
        หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ โดย พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  กอง เรือยุทธการ จัดงานเลี้ยงข้าราชการและครอบครัว ประจำปี งบประมาณ 2559 ณ
Read More 128 จำนวนผู้เข้าชม
พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
        พลเรือตรี ภิญโญ  โตเลี้ยง  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ
Read More 241 จำนวนผู้เข้าชม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
        พลเรือตรี ภิญโญ  โตเลี้ยง  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
Read More 115 จำนวนผู้เข้าชม
ให้การต้อนรับ ผบ.กร. พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
        พลเรือตรี ภิญโญ  โตเลี้ยง  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ให้การต้อนรับ พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ
Read More 107 จำนวนผู้เข้าชม
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
        นาวาเอก ธัชพงศ์ บุษบง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
Read More 105 จำนวนผู้เข้าชม
ให้การต้อนรับผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
        พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้ การต้อนรับ คุณ สำราญ ปทุมานนท์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
Read More 151 จำนวนผู้เข้าชม
ถวายเงินและร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนพระปริยัติธรรม
        พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ถวายเงินและร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนพระปริยัติธรรม สำหรับศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ
กองทุนวัตถุมงคล
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
ภาพการฝึก
SEAL
SEAL In Action
การจัดการความรู้ (KM)
เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

บ้านพักรับรอง

house

เรือลอยอังคาร

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด