ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส
Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก กิจกรรมหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส

 08 01_8

argaiv1494

08 01_1

 08 01_2

08 01_3

08 01_4 

08 01_5

08 01_6 08 01_7
พลเรือตรี วินัย  กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  พร้อมด้วย นาวาเอก จงกล  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( 2 ) และข้าราชการภายในหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์  จนฺทวํโส
(เจ้าอาวาสวัดป่ายุบ) เป็น พระครูสังฆการบูรพทิศ (ชั้นโท) เมื่อวันที่  8  มกราคม  2556  ณ วัดป่ายุบ อำภอ  สัตหีบ  จังหวัด  ชลบุรี
 
สวดพระอภิธรรมศพ เรือตรี จรุง มีมงคล
            พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ เรือตรี จรุง มีมงคล อดีตข้าราชการ หมวดซ่อมเรือ กองสนับสนุน
ผู้บังคับการกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าแสดงความยินดี
            พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  กรุณาให้ นาวาเอก อาธร ชะระภิญโญ ผู้บังคับการกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าแสดงความยินดี
ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรง กองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ
            พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรง กองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน  โดยมี นาวาเอก
พระราชทานชุดจิตอาสาให้แก่ ราชองค์รักษ์เวร
            พลเรือเอก รังสฤษฏ์ สัตยานุกูล เป็นประธานในพิธีพระราชทานชุดจิตอาสาให้แก่ ราชองค์รักษ์เวร  CAT - 904               ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมี พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว
ผบ.นสร.กราบนมัสการขอพร พระครูทัศนียคุณากร
            พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กราบนมัสการขอพร  พระครูทัศนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ 
ผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐฯ ฝ่ายทหารเรือ ประจำประเทศไทย เข้าแสดงความยินดี
            พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ Capt. Christ Chamber ผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐฯ ฝ่ายทหารเรือ ประจำประเทศไทย
นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือ
            พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือ
พิธีประดับยศนายทหารที่ได้พระราชทานยศชั้นนายพลเรือ
            พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศและแสดงความยินดีกับนายทหาร ที่ได้พระราชทานยศชั้นนายพลเรือ  ในวาระ 1 ตุลาคม 60  โดยมี พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว
พิธีรับ – ส่งหน้าที่ หัวหน้ากองสนับสนุน
            กองสนับสนุน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ หัวหน้ากองสนับสนุน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ระหว่าง  นาวาเอก สุริยัน สำราญใจ
พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
            ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ให้ พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็น หัวหน้านายทหาร ฝ่ายเสนาธิการ
กองทุนวัตถุมงคล
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
ภาพการฝึก
SEAL
SEAL In Action
การจัดการความรู้ (KM)
เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

บ้านพักรับรอง

house

เรือลอยอังคาร

ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้าง

Supply

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017