ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส
Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก กิจกรรมหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส

 08 01_8

argaiv1991

08 01_1

 08 01_2

08 01_3

08 01_4 

08 01_5

08 01_6 08 01_7
พลเรือตรี วินัย  กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  พร้อมด้วย นาวาเอก จงกล  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( 2 ) และข้าราชการภายในหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์  จนฺทวํโส
(เจ้าอาวาสวัดป่ายุบ) เป็น พระครูสังฆการบูรพทิศ (ชั้นโท) เมื่อวันที่  8  มกราคม  2556  ณ วัดป่ายุบ อำภอ  สัตหีบ  จังหวัด  ชลบุรี
 
เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานใต้น้ำ นักเรียนนายเรือ
        นาวาเอก โกวิท อินทร์พรหม รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และทำหน้าที่ ผู้บังคับการศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ
เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ทองคำ ศรีสมบัติ
        พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ทองคำ ศรีสมบัติ มารดา เรือเอกสุขัน ศรีสมบัติ นทต.จู่โจม รุ่น 11 ณ ฌาปนสถานวัดบางปลานัก
ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายราชสดุดี
        นาวาเอก โกวิท อินทร์พรหม รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  ร่วม พิธีถวายเครื่องสักการะ
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ
        พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมข้าราชการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี รักษ์ทะเลแสมสาร ครั้งที่ 16
        พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมข้าราชการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี รักษ์ทะเลแสมสาร
เปิดการอบรม ชมรมนักชีววิทยา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
        นาวาเอก โกวิท อินทร์พรหม รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดการอบรม ชมรมนักชีววิทยา
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี
        หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559
ให้การต้อนรับ คณะผู้ช่วยทูต ต่างประเทศ/กรุงเทพ และครอบครัว
        พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้ การต้อนรับ คณะผู้ช่วยทูต ต่างประเทศ/กรุงเทพ และครอบครัว
เปิดรับสมัคร ทหารประจำการเข้าเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ประจำ งป.๖๐
กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัคร ทหารประจำการเข้าเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ประจำ งป.๖๐ <<< ดาวน์โหลด ระเบียบการ และใบสมัคร
Read More 294 จำนวนผู้เข้าชม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพลซุ่มยิง
        พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพลซุ่มยิง ประจำปี งป.59 ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการ
Read More 183 จำนวนผู้เข้าชม
กองทุนวัตถุมงคล
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
ภาพการฝึก
SEAL
SEAL In Action
การจัดการความรู้ (KM)
เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

บ้านพักรับรอง

house

เรือลอยอังคาร

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด