Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก กิจกรรมหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส

 08 01_8

argaiv1855

08 01_1

 08 01_2

08 01_3

08 01_4 

08 01_5

08 01_6 08 01_7
พลเรือตรี วินัย  กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  พร้อมด้วย นาวาเอก จงกล  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( 2 ) และข้าราชการภายในหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์  จนฺทวํโส
(เจ้าอาวาสวัดป่ายุบ) เป็น พระครูสังฆการบูรพทิศ (ชั้นโท) เมื่อวันที่  8  มกราคม  2556  ณ วัดป่ายุบ อำภอ  สัตหีบ  จังหวัด  ชลบุรี
 
พิธีเปิดหอพระและเบิกเนตรพระพุทธสิงหนาทราชนาวี
                 พลเรือตรี ยุจ  พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมข้าราชการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีเปิดหอพระและเบิกเนตรพระพุทธสิงหนาทราชนาวี โดยมี
ร่วมพิธีปล่อยเรือ ตรวจการณ์ปืนลงน้ำ
                 พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ปืนลงน้ำ โดยมี พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ณ
ประธานในพิธีมงคลสมรส นาวาโท เรืองวุฒิ พวงภิรมย์ และ นางสาว วราภรณ์ ช้อยกิตติพันธ์
                 พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กรุณาเป็นประธานในพิธีมงคลสมรส ระหว่าง นาวาโท เรืองวุฒิ พวงภิรมย์ ผู้บังคับกองรบพิเศษที่ 3 กรมรบพิเศษที่ 1 
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม รองศาตราจารย์ดอกเตอร์ วีณา เมฆวิชัย
                 พลเรือตรี ยุจ  พิจิตรชุมพล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยและผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กรุณาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม รองศาตราจารย์ดอกเตอร์ วีณา เมฆวิชัย
ให้การต้อนรับ พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต
                 พลเรือตรี ยุจ  พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต รองเสนาธิการทหารเรือและประธานสโมสรฟุตบอลราชนาวี 
ตรวจเยี่ยมชุดฝึก ส่งทางอากาศ ในการฝึก Flash Torch 2015 - 2
                 พลเรือตรี ยุจ  พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมชุดฝึก ส่งทางอากาศ ในการฝึก Flash Torch 2015 - 2  ปีงบประมาณ 58  ระหว่างวันที่ 20 ก.ค.58  – 30 สิงหาคม 2558 ณ
ร่วมกิจกรรมพิธีราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
                 นาวาเอก ภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการ (1) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
ตรวจเยี่ยมกำลังพลปฏิบัติราชการในหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย ตามลำแม่น้ำโขง
                 พลเรือตรี ยุจ  พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมกำลังพลปฏิบัติราชการในหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย ตามลำแม่น้ำโขง เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง
กองทุนพระเจ้าตาก
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
ภาพการฝึก
SEAL
SEAL In Action
การจัดการความรู้ (KM)
เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

บ้านพักรับรอง

house

เรือลอยอังคาร

Tis museum

TIS

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด