ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส
Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก กิจกรรมหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส

 08 01_8

argaiv1494

08 01_1

 08 01_2

08 01_3

08 01_4 

08 01_5

08 01_6 08 01_7
พลเรือตรี วินัย  กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  พร้อมด้วย นาวาเอก จงกล  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( 2 ) และข้าราชการภายในหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์  จนฺทวํโส
(เจ้าอาวาสวัดป่ายุบ) เป็น พระครูสังฆการบูรพทิศ (ชั้นโท) เมื่อวันที่  8  มกราคม  2556  ณ วัดป่ายุบ อำภอ  สัตหีบ  จังหวัด  ชลบุรี
 
พิธีเปิดการฝึก FLASH TORCH 17-2
        นาวาเอก สมประสงค์ วิศลดิลกพันธ์ รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึก  FLASH TORCH 17-2 ณ
Read More 247 จำนวนผู้เข้าชม
ต้อนรับคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 49
        นาวาเอก สมประสงค์ วิศลดิลกพันธ์ รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
Read More 148 จำนวนผู้เข้าชม
ให้การต้อนรับและรับรองผู้บัญชาการ ภาคตะนาวศรี ผู้แทน ทร.เมียนมา
        Commandore Zwe Win Myint  Commander, Thanintharyi Naval Region Command   ผู้บัญชาการ  ภาคตะนาวศรี  ผู้แทน ทร.เมียนมา และคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ โดยมี พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง
Read More 152 จำนวนผู้เข้าชม
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้าย
        หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  กองเรือยุทธการ ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้าย ภาคที่ 1/2560 โดยทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ สวน HAPPY กองเรือยุทธการ และทดสอบว่ายน้ำ  ณ
Read More 384 จำนวนผู้เข้าชม
รับมอบจักรยานประเภทถนน จากบริษัทราชาไซเคิล
        พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ คุณธนภัทร ศิริพรประสาร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  บริษัทราชาไซเคิล จำกัด ในโอกาสเข้าพบและมอบจักรยานประเภทถนน
Read More 185 จำนวนผู้เข้าชม
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานใต้น้ำ นักเรียนจ่าทหารเรือ
        พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี ปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานใต้น้ำ รุ่นที่ 28 นักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ 2 
Read More 312 จำนวนผู้เข้าชม
ต้อนรับ นักวิจัย Research Fellow สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
        พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ คุณ ศิริอร  ศักดิ์วิไลสกุล นักวิจัย Research Fellow สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
Read More 201 จำนวนผู้เข้าชม
พิธีเปิดการฝึก คอบบร้าโกลด์ 2017 ในส่วนของกำลังสงครามพิเศษทางเรือ
        พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก คอบบร้าโกลด์ 2017 ในส่วนของกำลังสงครามพิเศษทางเรือ  (SEALs)  ระหว่างวันที่ 14 – 24 กุมภาพันธ์ 2560  ณ
Read More 275 จำนวนผู้เข้าชม
ร่วมพิธีเปิดการฝึกคอบบร้าโกลด์ 2017
        พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นาย กลิน ที เดวีส์(Gayn T.Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พลเรือเอก แฮร์รี บี แฮร์ริส จูเนียร์ (Admiral Harry B. Harris,JR)  ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก
Read More 179 จำนวนผู้เข้าชม
ต้อนรับรองผู้อำนวยการศูนย์การฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
        พลเรือตรี ภิญโญ  โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ คุณ นิตยา  ร่มรื่น รองผู้อำนวยการศูนย์การฝึกอบรมปฐมพยายามและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย พร้อมคณะ
Read More 166 จำนวนผู้เข้าชม
กองทุนวัตถุมงคล
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
ภาพการฝึก
SEAL
SEAL In Action
การจัดการความรู้ (KM)
เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

บ้านพักรับรอง

house

เรือลอยอังคาร

ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้าง

Supply

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด