Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก กิจกรรมหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส

 08 01_8

argaiv1146

08 01_1

 08 01_2

08 01_3

08 01_4 

08 01_5

08 01_6 08 01_7
พลเรือตรี วินัย  กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  พร้อมด้วย นาวาเอก จงกล  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( 2 ) และข้าราชการภายในหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์  จนฺทวํโส
(เจ้าอาวาสวัดป่ายุบ) เป็น พระครูสังฆการบูรพทิศ (ชั้นโท) เมื่อวันที่  8  มกราคม  2556  ณ วัดป่ายุบ อำภอ  สัตหีบ  จังหวัด  ชลบุรี
 
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ นักทำลายใต้น้ำจู่โจม
          พลเรือตรี ธานี ผุดผาด ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ นักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ 41 ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ
Read More 123 จำนวนผู้เข้าชม
มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่ออี๋ ปีที่ 68
          พลเรือตรี ธานี  ผุดผาด  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานร่วมมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่ออี๋ ปีที่ 68 ณ ศาลาการเปรียญ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 18
เปิดโครงการปลูกพืชพลังงานทดแทน “มันสำปะหลัง” ณ ศูนย์การเรียนรู้
          พลเรือตรี ธานี  ผุดผาด  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกพืชพลังงานทดแทน “มันสำปะหลัง” ณ ศูนย์การเรียนรู้ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร
ถวายเงินเพื่อการกุศลให้กับวัดสัตหีบ
          พลเรือตรี ธานี  ผุดผาด  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะร่วมถวายเงินเพื่อการกุศลให้กับวัดสัตหีบ และร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เปิดงานวันคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่ออี๋ ณ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ
         พลเรือตรี ธานี  ผุดผาด ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำนวน 761
ให้การต้อนรับประธานฝ่าย OPEN WATER สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
         พลเรือตรี ธานี  ผุดผาด ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  ให้การต้อนรับ คุณนพดล  เหลืองนิมิตรมาศ  ประธานฝ่าย OPEN WATER สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงความขอบคุณที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
Read More 114 จำนวนผู้เข้าชม
ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ 41
         พลเรือตรี ธานี  ผุดผาด ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ 41 พร้อมมอบเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่คณะครู นักเรียน
Read More 375 จำนวนผู้เข้าชม
เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ นายชุมพล  จ้อยศิริ
         พลเรือตรี ธานี  ผุดผาด  ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ นายชุมพล  จ้อยศิริ
Read More 112 จำนวนผู้เข้าชม
กองทุนพระเจ้าตาก
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
ภาพการฝึก
SEAL
SEAL In Action
การจัดการความรู้ (KM)
เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

บ้านพักรับรอง

house

เรือลอยอังคาร

Tis museum

TIS

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด