Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก กิจกรรมหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส

 08 01_8

argaiv1081

08 01_1

 08 01_2

08 01_3

08 01_4 

08 01_5

08 01_6 08 01_7
พลเรือตรี วินัย  กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  พร้อมด้วย นาวาเอก จงกล  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( 2 ) และข้าราชการภายในหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์  จนฺทวํโส
(เจ้าอาวาสวัดป่ายุบ) เป็น พระครูสังฆการบูรพทิศ (ชั้นโท) เมื่อวันที่  8  มกราคม  2556  ณ วัดป่ายุบ อำภอ  สัตหีบ  จังหวัด  ชลบุรี
 
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาปัญจกีฬาทหาร กีฬากองทัพไทย
                พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาและชมการแข่งขันปัญจกีฬาทหาร กีฬากองทัพไทย ณ ค่ายสุรนารี
พิธีมอบเหรียญรางวัลกีฬาว่ายน้ำ กีฬากองทัพไทย
                พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ประธานกรรมการว่ายน้ำและโปโลน้ำ กองทัพเรือ และ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ สงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลกีฬาว่ายน้ำ กีฬากองทัพไทย ณ สระว่ายน้ำโรจนนิล
เป็นประธานในพิธีมงคลสมรส นาวาตรี บำเพ็ญ แก้วนาเมือง
                พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กรุณาเป็นประธานในพิธีมงคลสมรส ระหว่าง นาวาตรี บำเพ็ญ แก้วนาเมือง นายทหารยุทธการ กองรบพิเศษที่ 3 กรมรบพิเศษที่ 1
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมชั้นสูง
                พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรม หลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมชั้นสูง ณ ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หน่วยบัญชาการ
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจม
                พลเรือตรี ยุจ  พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจม (ปีกอ่อน) ให้กับนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ 42
Read More 522 จำนวนผู้เข้าชม
จัดสัมมนาเนื่องในวันนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ประจำปี 2558
                พลเรือตรี ยุจ  พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานสัมมนาเนื่องในวันนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ประจำปี 2558 ในหัวข้อสัมมนา เรื่อง เรียนรู้อดีต เพื่อพร้อมสู่อนาคตของ
Read More 200 จำนวนผู้เข้าชม
ร่วมพิธีเปิดอนุสรณ์สถานพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดนาจอมเทียน
                พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมข้าราชการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ร่วมพิธีเปิดอนุสรณ์สถานพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดนาจอมเทียน ตำบลนาจอมเทียน
Read More 109 จำนวนผู้เข้าชม
ร่วมงานครบรอบปี พระครูวิบูลธรรมบาล
                พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมงานครบรอบปี พระครูวิบูลธรรมบาล (เหล็ง ปมฺมปาโล) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ  สัตหีบ อดีตเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ ณ
กองทุนพระเจ้าตาก
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
ภาพการฝึก
SEAL
SEAL In Action
การจัดการความรู้ (KM)
เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

บ้านพักรับรอง

house

เรือลอยอังคาร

Tis museum

TIS

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด