Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก กิจกรรมหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส

 08 01_8

argaiv1781

08 01_1

 08 01_2

08 01_3

08 01_4 

08 01_5

08 01_6 08 01_7
พลเรือตรี วินัย  กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  พร้อมด้วย นาวาเอก จงกล  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( 2 ) และข้าราชการภายในหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์  จนฺทวํโส
(เจ้าอาวาสวัดป่ายุบ) เป็น พระครูสังฆการบูรพทิศ (ชั้นโท) เมื่อวันที่  8  มกราคม  2556  ณ วัดป่ายุบ อำภอ  สัตหีบ  จังหวัด  ชลบุรี
 
ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ถวายแด่เสด็จเตี่ย
            พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  กองเรือยุทธการ ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ 41
                   พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ 41 โดยมี พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ 42
                   พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ 42  ณ ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ
Read More 113 จำนวนผู้เข้าชม
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                   นาวาเอก โกวิท อินทร์พรหม รองผู้บัญชาการ (2) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยและถวายราชสดุดี
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
            พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและชุมนุมสดุดีพระพรชัยมงคล
            พลเรือตรี ยุจ  พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมข้าราชการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและชุมนุมสดุดีพระพรชัยมงคล
เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
            พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ
กิจกรรมปล่อยเต่าทะเล คืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ
            นาวาเอก โกวิท อินทร์พรหม รองผู้บัญชาการ (2) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล
กองทุนพระเจ้าตาก
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
ภาพการฝึก
SEAL
SEAL In Action
การจัดการความรู้ (KM)
เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

บ้านพักรับรอง

house

เรือลอยอังคาร

Tis museum

TIS

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด