Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก กิจกรรมหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส

 08 01_8

argaiv1167

08 01_1

 08 01_2

08 01_3

08 01_4 

08 01_5

08 01_6 08 01_7
พลเรือตรี วินัย  กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  พร้อมด้วย นาวาเอก จงกล  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( 2 ) และข้าราชการภายในหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์  จนฺทวํโส
(เจ้าอาวาสวัดป่ายุบ) เป็น พระครูสังฆการบูรพทิศ (ชั้นโท) เมื่อวันที่  8  มกราคม  2556  ณ วัดป่ายุบ อำภอ  สัตหีบ  จังหวัด  ชลบุรี
 
ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
                      นาวาเอก โกวิท อินทร์พรหม รองผู้บัญชาการ (2) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศหญิง วีนิช  ผลเกิด
ตรวจเยี่ยมกำลังพลชุดฝึกส่งกำลังทางอากาศและชมการฝึกการส่งกำลังทางอากาศ
                      พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมกำลังพลชุดฝึกส่งกำลังทางอากาศและชมการฝึกการส่งกำลังทางอากาศ ประจำปี งป.58 ณ
Read More 145 จำนวนผู้เข้าชม
ร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลา วันอาภากร
                      พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
ประชุมหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมภาคพื้นแปซิฟิก (PASOC)
                      พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เดินทางไปประชุมหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมภาคพื้นแปซิฟิก (PASOC) ระหว่าง วันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2558 ณ มลรัฐฮาวาย
Read More 156 จำนวนผู้เข้าชม
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ รุ่นที่ 20
              หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  กองเรือยุทธการ  จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ รุ่นที่ 20  โดยมี พลเรือโท ดุษฎี  สังขปรีชา รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมี
Read More 242 จำนวนผู้เข้าชม
ให้การต้อนรับ พระอาจารย์เอกชัย   สิริญาโน
              พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโน วัดใหม่ศรีร่มเย็น ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ โดยมี พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 
Read More 118 จำนวนผู้เข้าชม
พิธีทำบุญศาลอาม่า ณ เกาะแสมสาร
          พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  กองเรือยุทธการ  เป็นประธานในพิธีทำบุญศาลอาม่า ประจำปี 2558  ณ เกาะแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน
Read More 118 จำนวนผู้เข้าชม
จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
          พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  กองเรือยุทธการ  เป็นประธานจัดพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ณ
Read More 270 จำนวนผู้เข้าชม
กองทุนพระเจ้าตาก
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
ภาพการฝึก
SEAL
SEAL In Action
การจัดการความรู้ (KM)
เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

บ้านพักรับรอง

house

เรือลอยอังคาร

Tis museum

TIS

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด