Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก กิจกรรมหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส

 08 01_8

argaiv1439

08 01_1

 08 01_2

08 01_3

08 01_4 

08 01_5

08 01_6 08 01_7
พลเรือตรี วินัย  กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  พร้อมด้วย นาวาเอก จงกล  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( 2 ) และข้าราชการภายในหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์  จนฺทวํโส
(เจ้าอาวาสวัดป่ายุบ) เป็น พระครูสังฆการบูรพทิศ (ชั้นโท) เมื่อวันที่  8  มกราคม  2556  ณ วัดป่ายุบ อำภอ  สัตหีบ  จังหวัด  ชลบุรี
 
ร่วมพิธีรดน้ำศพ จ่าเอก สุวิทย์ รุ่งโรจน์
          นาวาเอก ภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการ (2) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมข้าราชการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  รดน้ำศพ  จ่าเอก สุวิทย์ รุ่งโรจน์  จ่าเรือ เรือประมง กร. 301 หมวดเรือปฏิบัติการพิเศษ
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
          พลเรือตรี ธานี  ผุดผาด  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
ตรวจเยี่ยมการฝึก หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้าย
          พลเรือตรี ธานี  ผุดผาด  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้าย ณ คลังสินค้า 2 ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ
สักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในโอกาสย้ายสังกัดตามวาระ
          พลเรือตรี ธานี  ผุดผาด  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการ และข้าราชการที่ย้ายสังกัดตามวาระ
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(100 วัน) พระครูวิบูลธรรมบาล
          พลเรือตรี ธานี  ผุดผาด  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมข้าราชการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(100 วัน) พระครูวิบูลธรรมบาล (เหล็ง ปมฺมปาโล)
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ นักทำลายใต้น้ำจู่โจม
          พลเรือตรี ธานี ผุดผาด ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ นักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ 41 ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ
Read More 367 จำนวนผู้เข้าชม
มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่ออี๋ ปีที่ 68
          พลเรือตรี ธานี  ผุดผาด  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานร่วมมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่ออี๋ ปีที่ 68 ณ ศาลาการเปรียญ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 18
เปิดโครงการปลูกพืชพลังงานทดแทน “มันสำปะหลัง” ณ ศูนย์การเรียนรู้
          พลเรือตรี ธานี  ผุดผาด  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกพืชพลังงานทดแทน “มันสำปะหลัง” ณ ศูนย์การเรียนรู้ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร
Read More 100 จำนวนผู้เข้าชม
กองทุนพระเจ้าตาก
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
ภาพการฝึก
SEAL
SEAL In Action
การจัดการความรู้ (KM)
เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

บ้านพักรับรอง

house

เรือลอยอังคาร

Tis museum

TIS

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด