ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส
Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก กิจกรรมหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส

 08 01_8

argaiv1259

08 01_1

 08 01_2

08 01_3

08 01_4 

08 01_5

08 01_6 08 01_7
พลเรือตรี วินัย  กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  พร้อมด้วย นาวาเอก จงกล  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( 2 ) และข้าราชการภายในหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์  จนฺทวํโส
(เจ้าอาวาสวัดป่ายุบ) เป็น พระครูสังฆการบูรพทิศ (ชั้นโท) เมื่อวันที่  8  มกราคม  2556  ณ วัดป่ายุบ อำภอ  สัตหีบ  จังหวัด  ชลบุรี
 
พิธีประดับยศนายทหารประทวน
              พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี ประดับยศนายทหารประทวน ที่รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานใต้น้ำ นักเรียนจ่า ชั้นปีที่ 2
              นาวาเอก โกวิท  อินทร์พรหม ผู้บังคับการศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับและ กล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานใต้น้ำ นักเรียนจ่า
ให้การต้อนรับ CAPT Madelene Means
             นาวาเอก โกวิท อินทร์พรหม รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ CAPT Madelene  Means รองผู้อำนวยการ  กองข่าว กองทัพเรือ
พิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัด 4/56
              นาวาเอก โกวิท อินทร์พรหม รองผู้บัญชาการ  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปลด ทหารกองประจำการ
งานฌาปณกิจศพ ดาบตำรวจ สงัด เจริญศิริ
              นาวาเอก ณัฐเกียรติ มนขุนทด ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานฌาปณกิจศพ ดาบตำรวจ สงัด เจริญศิริ บิดา
พิธีปิดสัปดาห์ทดสอบร่างกายและจิตใจ
              นาวาเอก โกวิท  อินทร์พรหม ผู้บังคับการศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานในพิธีปิดสัปดาห์ทดสอบร่างกายและจิตใจ (Hell Weeks) นักเรียน
พิธีเปิดการฝึก Flash Torch 2016
          นาวา เอก ธัชพงศ์  บุษษง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก Flash Torch  2016 - 1  ระหว่างวันที่ 15 – 31 มกราคม 2559
Read More 221 จำนวนผู้เข้าชม
ให้การต้อนรับ คณะจากสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ
          นาวาเอก โกวิท  อินทร์พรหม ผู้บังคับการศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กอง เรือยุทธการ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก พิทักษ์  อ่อนศิริ  หัวหน้ากองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบิน
กองทุนพระเจ้าตาก
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
ภาพการฝึก
SEAL
SEAL In Action
การจัดการความรู้ (KM)
เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

บ้านพักรับรอง

house

เรือลอยอังคาร

Tis museum

TIS

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด