Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก กิจกรรมหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส

 08 01_8

argaiv1418

08 01_1

 08 01_2

08 01_3

08 01_4 

08 01_5

08 01_6 08 01_7
พลเรือตรี วินัย  กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  พร้อมด้วย นาวาเอก จงกล  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( 2 ) และข้าราชการภายในหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์  จนฺทวํโส
(เจ้าอาวาสวัดป่ายุบ) เป็น พระครูสังฆการบูรพทิศ (ชั้นโท) เมื่อวันที่  8  มกราคม  2556  ณ วัดป่ายุบ อำภอ  สัตหีบ  จังหวัด  ชลบุรี
 
ร่วมสัมมนา ผู้บังคับบัญชาหน่วยรบพิเศษ ณ ประเทศสิงคโปร์
          พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะเดินทางไปเข้าร่วมสัมมนา ผู้บังคับบัญชาหน่วยรบพิเศษ (Special forces commanders conference) ณ ประเทศสิงคโปร์  ระหว่างวันที่ 14 – 17 ตุลาคม
Read More 131 จำนวนผู้เข้าชม
เปิดจองหุ้นเพื่อการลงทุนในโครงการ สร้างบ้านพักรับรอง หาดน้ำใส
          หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เปิดจองหุ้นเพื่อการลงทุนในโครงการ สร้างบ้านพักรับรอง หาดน้ำใส สำหรับให้บริการเช่าพักอาศัย และปันผลกำไรให้กับผู้ร่วมลงทุน เพื่อเป็นสวัสดิการ
Read More 115 จำนวนผู้เข้าชม
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช
          พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม
Read More 126 จำนวนผู้เข้าชม
ร่วมทอดจุลกฐิน ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น จังหวัดเชียงราย
          พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมคณะผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เดินทางไปทอดจุลกฐิน ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ
Read More 107 จำนวนผู้เข้าชม
ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดช่องแสมสาร
          นาวาเอก ภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการ (1) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมข้าราชการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม
Read More 157 จำนวนผู้เข้าชม
ร่วมพิธีฌาปณกิจศพ จ่าเอก สุวิทย์ รุ่งโรจน์
               นาวาเอก สุริยัน สำราญใจ หัวหน้ากอง กองสนับสนุน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  พร้อมข้าราชการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ร่วมพิธีฌาปณกิจศพ  จ่าเอก สุวิทย์ รุ่งโรจน์  จ่าเรือ เรือประมง กร. 301
Read More 263 จำนวนผู้เข้าชม
เป็นประธานในงานสวดอภิธรรมศพ  จ่าเอก สุวิทย์ รุ่งโรจน์
          พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กรุณาเป็นประธานในงานสวดอภิธรรมศพ จ่าเอก สุวิทย์ รุ่งโรจน์  จ่าเรือ เรือประมง กร. 301 หมวดเรือปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
Read More 284 จำนวนผู้เข้าชม
พิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
          หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ได้ประกอบพิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณโดยให้  พลเรือตรี
Read More 290 จำนวนผู้เข้าชม
กองทุนพระเจ้าตาก
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
ภาพการฝึก
SEAL
SEAL In Action
การจัดการความรู้ (KM)
เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

บ้านพักรับรอง

house

เรือลอยอังคาร

Tis museum

TIS

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด