ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส
Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก กิจกรรมหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส

 08 01_8

argaiv1887

08 01_1

 08 01_2

08 01_3

08 01_4 

08 01_5

08 01_6 08 01_7
พลเรือตรี วินัย  กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  พร้อมด้วย นาวาเอก จงกล  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( 2 ) และข้าราชการภายในหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์  จนฺทวํโส
(เจ้าอาวาสวัดป่ายุบ) เป็น พระครูสังฆการบูรพทิศ (ชั้นโท) เมื่อวันที่  8  มกราคม  2556  ณ วัดป่ายุบ อำภอ  สัตหีบ  จังหวัด  ชลบุรี
 
ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารเรือ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
         พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับและรับรอง พลเรือเอก ติน อ่อง ซาน (Admiral Tin Aung San) ผู้บัญชาการทหารเรือ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และคณะฯ
Read More 142 จำนวนผู้เข้าชม
เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ บุญเรือน พวงบุบผา
         พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ บุญเรือน พวงบุบผา มารดา พันจ่าเอก กำพล พวงบุบผา พันจ่าผืน เรือประมงลำที่ 3
พิธีปิดการแข่งขันโดดร่ม กีฬากองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 49
         พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วม พิธีปิดการแข่งขันโดดร่ม กีฬากองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 49 และชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559
ให้การต้อนรับ หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ
         นาวาเอก ณรงค์  นุสุวรรณ รองผู้บังคับการศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  ให้การต้อนรับ พลเรือตรี สมนึก เปรมปราโมทย์ หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการ
เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นาวาโท มาโนช เข็มกำเหนิด
         พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นาวาโท มาโนช เข็มกำเหนิด นักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ 9  ณ ฌาปนสถานวัดสัตหีบ 
ให้การต้อนรับ คุณ อัศวิน เตชะเจริญวิกุล
         พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้ การต้อนรับ คุณ อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด
เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ นาวาโท มาโนช เข็มกำเหนิด
         พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ นาวาโท มาโนช เข็มกำเหนิด  นัก ทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่
ร่วมถวายเงินทำบุญแด่ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ
         พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมถวายเงินทำบุญแด่ พระครูทัสนียคุณากร
พิธีทหารปลดกองประจำการ
         นาวาเอก ธัชพงศ์  บุษบง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีทหาร ปลดกองประจำการ
ให้การต้อนรับ พลเรือตรี สมนึก เปรมปราโมทย์
         นาวาเอก โกวิท  อินทร์พรหม รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และทำหน้าที่ ผู้บังคับการศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  กองเรือยุทธการ
Read More 170 จำนวนผู้เข้าชม
กองทุนวัตถุมงคล
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
ภาพการฝึก
SEAL
SEAL In Action
การจัดการความรู้ (KM)
เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

บ้านพักรับรอง

house

เรือลอยอังคาร

Tis museum

TIS

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด