Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก กิจกรรมหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส

 08 01_8

argaiv1960

08 01_1

 08 01_2

08 01_3

08 01_4 

08 01_5

08 01_6 08 01_7
พลเรือตรี วินัย  กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  พร้อมด้วย นาวาเอก จงกล  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( 2 ) และข้าราชการภายในหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์  จนฺทวํโส
(เจ้าอาวาสวัดป่ายุบ) เป็น พระครูสังฆการบูรพทิศ (ชั้นโท) เมื่อวันที่  8  มกราคม  2556  ณ วัดป่ายุบ อำภอ  สัตหีบ  จังหวัด  ชลบุรี
 
ให้การต้อนรับ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ
          พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ คุณ ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เนื่องในโอกาสเปิดร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือ พื้นที่หาดน้ำใส
มอบอุปกรณ์ออกกำลังกาย บาร์เดี่ยว บาร์คู่ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์
               นาวาเอก ภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการ (1) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ มอบอุปกรณ์ออกกำลังกาย บาร์เดี่ยว บาร์คู่ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์
Read More 148 จำนวนผู้เข้าชม
ร่วมกิจกรรมพัฒนาชายหาด และเก็บขยะใต้ทะเล อ่าวดงตาล เฉลิมพระเกียรติ
           หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จัดกำลังพลและอุปกรณ์ในการร่วมกิจกรรมพัฒนาชายหาด และเก็บขยะใต้ทะเล อ่าวดงตาล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 2
Read More 174 จำนวนผู้เข้าชม
ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ กรมรบพิเศษที่ 1
           พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ กรมรบพิเศษที่ 1 โดยมี นาวาเอก อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล  ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1
Read More 172 จำนวนผู้เข้าชม
ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกดำรงขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
           พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกดำรงขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ โดยมี พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
Read More 290 จำนวนผู้เข้าชม
ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติราชการในหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง
           พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมคณะ พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
Read More 297 จำนวนผู้เข้าชม
ให้การต้อนรับ คณะหน่วยสงครามพิเศษทางเรือมาเลเซีย
           นาวาเอก โกวิท อินทร์พรหม รองผู้บัญชาการ (2) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ นาวาโท Muhammad Hairulsah และคณะหน่วยสงครามพิเศษทางเรือมาเลเซีย (paskal)
Read More 377 จำนวนผู้เข้าชม
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมการดำน้ำเบื้องต้น นักเรียนจ่าชุมพลทหารเรือ รุ่นที่13
           พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมการดำน้ำเบื้องต้น นักเรียนจ่าชุมพลทหารเรือ รุ่นที่ 13 ณ ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ
Read More 351 จำนวนผู้เข้าชม
กองทุนพระเจ้าตาก
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
ภาพการฝึก
SEAL
SEAL In Action
การจัดการความรู้ (KM)
เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

บ้านพักรับรอง

house

เรือลอยอังคาร

Tis museum

TIS

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด