ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส
Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก กิจกรรมหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส

 08 01_8

argaiv1494

08 01_1

 08 01_2

08 01_3

08 01_4 

08 01_5

08 01_6 08 01_7
พลเรือตรี วินัย  กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  พร้อมด้วย นาวาเอก จงกล  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( 2 ) และข้าราชการภายในหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์  จนฺทวํโส
(เจ้าอาวาสวัดป่ายุบ) เป็น พระครูสังฆการบูรพทิศ (ชั้นโท) เมื่อวันที่  8  มกราคม  2556  ณ วัดป่ายุบ อำภอ  สัตหีบ  จังหวัด  ชลบุรี
 
ให้การต้อนรับ คุณ กัญญาณัฐฐา ภูมิพิทยารักษ์
        พลเรือตรี  ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ คุณ กัญญาณัฐฐา ภูมิพิทยารักษ์ หัวหน้าส่วนบริหารงานขาย บริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ให้โอวาทและอวยพรกำลังพล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
        พลเรือตรี  ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  กองเรือยุทธการ กรุณาให้โอวาทและอวยพรกำลังพล หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  กองเรือยุทธการ
พิธีวางพานพุ่ม ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
        พลเรือโท สุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช รองผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ กรุณาเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
        พลเรือตรี  ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  กองเรือยุทธการ เป็นประธาน ในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก ณ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร
        นาวาเอก ธัชพงศ์  บุษบง รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  กองเรือยุทธการ
ร่วมงานวันสถาปนากองเรือยุทธการ
        พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ เป็นประธานจัดงานวันสถาปนากองเรือยุทธการ ปีที่ 93 โดยมีพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
ต้อนรับคณะสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ
        พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ คณะสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ  ในการตรวจสอบภายในและสรุปผลการตรวจสอบภายใน
ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ บริษัท ๑๘ ธันวา จำกัด ในการถ่ายทำภาพยนตร์โทรทัศน์เทิดพระเกียรติ
        พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ บริษัท 18 ธันวา จำกัด ในการถ่ายทำภาพยนตร์โทรทัศน์เทิดพระเกียรติ
พิธีเปิดหลักสูตรนักเรียน นักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ 44
        พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธาน ในพิธีเปิดหลักสูตรนักเรียน นักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ 44 พร้อมทั้งให้โอวาท โดยมี นาวาเอก ธัชพงศ์  บุษบง
ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
        นาวาเอก สมประสงค์ วิศลดิลกพันธ์ รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมกันใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
กองทุนวัตถุมงคล
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
ภาพการฝึก
SEAL
SEAL In Action
การจัดการความรู้ (KM)
เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

บ้านพักรับรอง

house

เรือลอยอังคาร

ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้าง

Supply

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด