Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก กิจกรรมหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส

 08 01_8

argaiv1166

08 01_1

 08 01_2

08 01_3

08 01_4 

08 01_5

08 01_6 08 01_7
พลเรือตรี วินัย  กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  พร้อมด้วย นาวาเอก จงกล  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( 2 ) และข้าราชการภายในหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์  จนฺทวํโส
(เจ้าอาวาสวัดป่ายุบ) เป็น พระครูสังฆการบูรพทิศ (ชั้นโท) เมื่อวันที่  8  มกราคม  2556  ณ วัดป่ายุบ อำภอ  สัตหีบ  จังหวัด  ชลบุรี
 
เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ นายชุมพล  จ้อยศิริ
         พลเรือตรี ธานี  ผุดผาด  ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ นายชุมพล  จ้อยศิริ
ให้การต้อนรับ เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
         พลตรี ณภัทร  สุขจิตต์ เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นำสื่อมวลชนที่ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายความมั่นคง ของ สป. พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 120 คน เยี่ยมชมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการพิเศษ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง
       พลเรือตรี ธานี ผุดผาด ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องของชุดปฏิบัติการพิเศษ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ณ กองบัญชาการ
Read More 107 จำนวนผู้เข้าชม
การบรรยายสรุปผลการฝึก และปิดการฝึกผสม Flash Torch 14-2
       พลเรือตรี ธานี ผุดผาด ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในการบรรยายสรุปผลการฝึกและปิดการฝึกผสม Flash Torch 14-2 ระหว่าง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กับ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ที่ 1
Read More 216 จำนวนผู้เข้าชม
ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 82 พรรษา พระบรมราชินีนาถ
       พลเรือตรี ธานี ผุดผาด ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 82 พรรษา ณ
เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
       พลเรือตรี ธานี ผุดผาด ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรักษ์ทะเลแสมสาร ครั้งที่ 12
       พลเรือตรี ธานี ผุดผาด ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรักษ์ทะเลแสมสาร ครั้งที่ 12 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
Read More 104 จำนวนผู้เข้าชม
เยี่ยมชมการฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุการก่อการร้ายสากล
       พลเรือตรี ธานี ผุดผาด ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  พร้อมคณะเยี่ยมชมการฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุการณ์แก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล ร่วมกับการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (CMEX 14 : Crisis Management Exercise 14) 
Read More 230 จำนวนผู้เข้าชม
กองทุนพระเจ้าตาก
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
ภาพการฝึก
SEAL
SEAL In Action
การจัดการความรู้ (KM)
เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

บ้านพักรับรอง

house

เรือลอยอังคาร

Tis museum

TIS

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด