Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก กิจกรรมหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส

 08 01_8

argaiv1765

08 01_1

 08 01_2

08 01_3

08 01_4 

08 01_5

08 01_6 08 01_7
พลเรือตรี วินัย  กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  พร้อมด้วย นาวาเอก จงกล  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( 2 ) และข้าราชการภายในหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์  จนฺทวํโส
(เจ้าอาวาสวัดป่ายุบ) เป็น พระครูสังฆการบูรพทิศ (ชั้นโท) เมื่อวันที่  8  มกราคม  2556  ณ วัดป่ายุบ อำภอ  สัตหีบ  จังหวัด  ชลบุรี
 
รับการเยี่ยมคำนับจาก ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
        พลเรือตรี ธานี ผุดผาด ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ รับการเยี่ยมคำนับจาก นาวาเอก คริส แซมเบอร์ส ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสตรวจเยี่ยมการฝึก Flash Torch 2014 ณ
ตรวจเยี่ยมการร่วมฝึกประสานการปฏิบัติและแลกเปลี่ยนข่าวสาร
     พลเรือตรี ธานี ผุดผาด  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการร่วมฝึกประสานการปฏิบัติและแลกเปลี่ยนข่าวสาร ระหว่างชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ
Read More 105 จำนวนผู้เข้าชม
พิธีเปิดการฝึกผสม FLASH TORCH 14- 2
     พลเรือตรี ธานี ผุดผาด  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสม FLASH TORCH 14- 2 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ 15 กรกฎาคม
Read More 158 จำนวนผู้เข้าชม
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมการดำน้ำเบื้องต้น  หลักสูตรทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
     พลเรือตรี ธานี ผุดผาด  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมการดำน้ำเบื้องต้น หลักสูตรทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รุ่นที่ 10 ณ ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ (เกาะพระ)
Read More 163 จำนวนผู้เข้าชม
ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
     พลเรือตรี ธานี ผุดผาด  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ คุณอมรรัตน์  มันตราภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมคณะ 
Read More 144 จำนวนผู้เข้าชม
เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พระครูวิบูลธรรมบาล
     พลเรือตรี ธานี ผุดผาด  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พระครูวิบูลธรรมบาล (เหล็ง ธมมปาโล) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสัตหีบ   อดีตเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ  ณ  ศาลาการเปรียญ  
กองทุนพระเจ้าตาก
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
ภาพการฝึก
SEAL
SEAL In Action
การจัดการความรู้ (KM)
เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

บ้านพักรับรอง

house

เรือลอยอังคาร

Tis museum

TIS

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด