ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส
Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก กิจกรรมหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส

 08 01_8

argaiv1767

08 01_1

 08 01_2

08 01_3

08 01_4 

08 01_5

08 01_6 08 01_7
พลเรือตรี วินัย  กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  พร้อมด้วย นาวาเอก จงกล  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( 2 ) และข้าราชการภายในหน่วย ร่วมงานฉลองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดธีรศักดิ์  จนฺทวํโส
(เจ้าอาวาสวัดป่ายุบ) เป็น พระครูสังฆการบูรพทิศ (ชั้นโท) เมื่อวันที่  8  มกราคม  2556  ณ วัดป่ายุบ อำภอ  สัตหีบ  จังหวัด  ชลบุรี
 
พิธีประดับยศจ่าตรี
         พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี ประดับยศจ่าตรี ให้กับ พลทหาร สาริศ เพ็งสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่สูทกรรม กองร้อยกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการ
เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
         พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคำนับพลเรือโท สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓  และ พลเรือตรี วรงกรณ์ โอสถานนท์
พิธีเปิดการฝึก Flash Torch  2016 - 2
         พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก Flash Torch  2016 - 2 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน  - 30 กรกฏาคม  2559  ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
ให้การต้อนรับและรับรองผู้แทนกองทัพเรือญี่ปุ่น
         พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับและรับรอง นาวาเอก Toshihiro NAKAMURA ผู้อำนวยการกองข่าว กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น ผู้แทนกองทัพเรือญี่ปุ่น
พิธีปิด การแข่งขันกีฬาทางอากาศ สาขาร่มร่อนและร่มบิน
         พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ประธานคณะกรรมการกีฬาร่มร่อนและร่มบิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พลเรือโท ชัยณรงค์ ขาววิเศษ หัวหน้าสำนักงานบริหารสวัสดิการกีฬา กองทัพเรือ
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ 43
         พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ 43
Read More 201 จำนวนผู้เข้าชม
เป็นประธานในกิจกรรมมอบจักรยานให้น้อง เฉลิมพระเกียรติ
         พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ  เป็นประธานในกิจกรรม มอบจักรยานให้น้องเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีบวงสรวงและเจิมแผ่นป้ายอนุสรณ์สถานพระเจ้าตากสินมหาราช
         นาวาเอก โกวิท อินทร์พรหม รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทางอากาศ สาขาร่มร่อนและร่มบิน
         พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ประธานคณะกรรมการกีฬาร่มร่อนและร่มบิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ประธานกรรมการสวัสดิการกีฬา กองทัพเรือ ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทางอากาศ
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ
         พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อม ข้าราชการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
กองทุนวัตถุมงคล
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
ภาพการฝึก
SEAL
SEAL In Action
การจัดการความรู้ (KM)
เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

บ้านพักรับรอง

house

เรือลอยอังคาร

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด