ผู้บังคับบัญชา
Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก ผู้บังคับบัญชา

 

argaiv1494


                                                                                    Apakorn061

   พลเรือตรี อาภากร  อยู่คงแก้ว 

                                                                      ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

                                                                                                

                                                      Supachai061                            Tinakorn061

                                                          นาวาเอก ศุภชัย  ธนสารสาคร                                นาวาเอก ทินกร  กาญจนเตมีย์

                             รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( ๑ )           รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( ๒ )

 Arnan061

 นาวาเอก อนันต์   สุราวรรณ์

 เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ 

                                           Phusit061                        John061

                                                นาวาเอก ภูษิต  แสงจันทร์                                          นาวาเอก จอน  อ่อนจาง

                            รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( ๑ )    รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( ๒ )

        Suriyan061           Kongkiat061             Supachai061

                     นาวาเอก สุริยัน  สำราญใจ                        นาวาเอก ก้องเกียรติ  นาทวงศ์                            นาวาเอก ศุภชัย   ธนสารสาคร

                  ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่1                                          หัวหน้ากองสนับสนุน                      ผู้บังคับการศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ

            หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ              หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ                 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

          BG        BG            Chocksatit

                    นาวาโท ศักดิกร  กองไชย                                                                                       นาวาเอก โชคสถิตย์   บุญถม

        รักษาราชการ รองผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่1                    รองหัวหน้ากองสนับสนุน                 รองผู้บังคับการศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ

          หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ                 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ                หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ


Last Updated (Friday, 26 October 2018 01:43)

 
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017