ผู้บังคับบัญชา
Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก ผู้บังคับบัญชา

 

argaiv1494


                                                                                 Pinyo

พลเรือตรี ภิญโญ  โตเลี้ยง  

                                                                   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

                                                                                              

                                             Touchpong                        Sompasong

                                                       นาวาเอก ธัชพงศ์    บุษบง                                นาวาเอก สมประสงค์  วิศลดิลกพันธ์

                            รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( ๑ )       รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( ๒ )

  Chayut 

 นาวาเอก ชยุต      นาเวศภูติกร 

 เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ 

                                       13259                                   Chocksatit

                                                นาวาเอก ณรงค์   นุสุวรรณ                                               นาวาเอก โชคสถิตย์    บุญถม

                            รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( ๑ )            รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( ๒ )

            10259                      Touchpong

                     นาวาเอก อนันท์     สุราวรรณ์                             นาวาเอก สุริยัน     สำราญใจ                                  นาวาเอก ธัชพงศ์      บุษบง

                     ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่1                                          หัวหน้ากองสนับสนุน                      ผู้บังคับการศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ

            หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ                 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ                 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

           Kongkeat           11259          Yothin 

                  นาวาโท ก้องเกียรติ   นาทวงศ์                             นาวาโท ชาญชัย    จันอ้วน                              นาวาเอกโยธิน     อารีเอื้อ

         รักษาราชการ รองผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่1                    รองหัวหน้ากองสนับสนุน                 รองผู้บังคับการศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ

          หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ                 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ                หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ


Last Updated (Tuesday, 11 October 2016 03:55)

 
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017