ผู้บังคับบัญชา
Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก ผู้บังคับบัญชา

 

argaiv1494


                                                                                 Apakorn

พลเรือตรี อาภากร  อยู่คงแก้ว 

                                                                   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

                                                                                              

                                             Chayut61                        Supachai

                                                       นาวาเอก ชยุต   นาเวศภูติกร                                นาวาเอก ศุภชัย  ธนสารสาคร

                            รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( ๑ )       รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( ๒ )

  Tinnakorn

 นาวาเอก ทินกร   กาญจนเตมีย์

 เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ 

                                       Suriyan                                   Pusit

                                                นาวาเอก สุริยัน  สำราญใจ                                               นาวาเอก ภูษิต  แสงจันทร์

                            รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( ๑ )            รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( ๒ )

            10259           Chocksatit           Supachai

                     นาวาเอก อนันท์     สุราวรรณ์                             นาวาเอก โชคสถิตย์  บุญถม                                  นาวาเอก ศุภชัย   ธนสารสาคร

                     ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่1                                          หัวหน้ากองสนับสนุน                      ผู้บังคับการศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ

            หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ                 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ                 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

           Kongkeat60           BG          13260

                 นาวาเอก ก้องเกียรติ   นาทวงศ์                                                                                      นาวาเอก สุรพงษ์   เบญจมาตร

        รักษาราชการ รองผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่1                    รองหัวหน้ากองสนับสนุน                 รองผู้บังคับการศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ

          หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ                 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ                หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ


Last Updated (Thursday, 12 July 2018 07:01)

 
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017