กองทุนวัตถุมงคล
หน้าหลัก


             วัตถุประสงค์การจัดสร้าง 

   taksin

argaiv1494

         หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ จะจัดสรางพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ขนาดพระบรมรูป    หนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง    ประดิษฐานณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  ตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เผยแพร่เกียรติคุณ และเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยเป็นผลให้ชาติไทยกลับคืนคงดำรงอิสรภาพ สืบมา   


                    พิธีพุทธาภิเษก     

                            รายชื่อพระสงฆ์เจริญภาวนาอธิฐานจิต  ณ วิหารหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ    

                         1. พระเทพชลธารมุนี ( หลวงพ่อประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๙ ) เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี    

                         2. พระราชนันทมุนี ( หลวงพ่อสำรวย อาภากโร ป.ธ.๗ ) รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี วัดระหาร อำเภอบางบัวทองทอง จังหวัดนนทบุรี  

                         3. พระมงคลสุนทร ( หลวงพ่อยอด ) เจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม บางกระปิ กรุงเทพฯ  

                         4. พระมงคลสุทธิคุณ ( หลวงพ่อฟู ) เจ้าอาวาสวัดบางสมัคร อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

                         5. พระวรพตปัญญาจารย์ ( หลวงพ่อเจือ ) เจ้าคณะอำเภอเมือง วัดอรัญญิกาวาส อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี    

                         6. พระพิศาลกิจจาภรณ์ ( หลวงพ่อบุญมี ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ  

                         7. พระครูไพบูลย์วัฒนาภรณ์ ( หลวงพ่อเฮียง จารุวณโณ ) เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี    

                          8. พระครูสุภัททาจารคุณ ( หลวงพ่อสิน ) เจ้าคณะตำบลหนองบัว เจ้าอาวาสวัดระหารใหญ่ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

                         9. พระครูวิฑิตพัฒนาการ ( หลวงพ่อจ้อย พุทธสโร ) เจ้าอาวาสวัดหนองน้ำเขียว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 


รายละเอียดพระรูปจำลองและเหรียญที่ระลึก   


taksin1 

สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงม้า ปิดทองคำ

ขนาด

ราคาเช่าบูชา 6,499 บาท

taksin3 

สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงม้า ปิดลายทองคำ

 ขนาด

 ราคาเช่าบูชา 5,499 บาท

taksin5

 สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงม้า รมน้ำตาล

 ขนาด

ราคาเช่าบูชา 4,499 บาท 

bullung1

 เด็จพระเจ้าตากสิน ทรงบัลลังก์ ปิดทองคำ

 ขนาด

ราคาเช่าบูชา 5,499 บาท 

bullung3

สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงบัลลังก์ปิดลายทองคำ

  ขนาด

 ราคาเช่าบูชา4,499 บาท

bullung5

สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงบัลลังก์ รมน้ำตาล

  ขนาด

 ราคาเช่าบูชา 3,499 บาท

bullung7

สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงพระแท่น ปิดทองคำ

 ขนาด

ราคาเช่าบูชา 5,099 บาท

bullung9

สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงพระแท่น ปิดลายทอง

 ขนาด

 ราคาเช่าบูชา 4,099 บาท

bullung11

สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงบัลลังก์ รมน้ำตาล

   ขนาด 

  ราคาเช่าบูชา 3,099 บาท

yodtong1

พระยอดธง เงินแท้

ขนาด

ราคาเช่าบูชา 499 บาท

yodtong5

พระยอดธง นวโลหะ

ขนาด

ราคาเช่าบูชา 499 บาท

yodtong3

พระยอดธง ชุบทอง

ขนาด

ราคาเช่าบูชา 199 บาท

yodtong7

พระยอดธง รมน้ำตาล

ขนาด

ราคาเช่าบูชา 99 บาท

silver4

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน เงินแท้

ขนาด 30 มม.

ราคาเช่าบูชา2,999 บาท (หมด)

silver3

เหรียญหลวงปู่อี๋ เงินแท้

ขนาด 30 มม.

ราคาเช่าบูชา 2,999 บาท

silver1

เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ เงินแท้

ขนาด 30 มม.

ราคาเช่าบูชา 2,999 บาท

silver202

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน เงินแท้

ขนาด 20 มม.

ราคาเช่า บูชา 1,999 บาท (หมด)

silver201

เหรียญ หลวงปู่อี๋ เงินแท้

ขนาด 20 มม.

ราคา เช่าบูชา 1,999 บาท

silver203

เหรียญ กรมหลวงชุมพรฯ เงินแท้

ขนาด 20 มม.

ราคา เช่าบูชา1,999 บาท

Taksin601

สมเด็จพระเจ้าตาก ทรงยืนบัญชาการรบ

ราคาเช่าบูชา 25 นิ้ว  15,000 บาท

ราคาเช่าบูชา 15 นิ้ว  3,999 บาทFROG-DOWNLOAD
ดาวน์โหลดโบชัวร์Last Updated (Sunday, 04 June 2017 08:25)

 
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017