ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย
Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

 

argaiv1494


   
<< 14 ต.ค.57>> 
 -
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน

                            เพื่อสอบคัด เลือกเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

                                - ดาวน์โหลด ประกาศการรับสมัคร

                                - ดาวน์โหลด ใบสมัคร


   << 16 ต.ค.57 >>  - หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ เปิดจองหุ้นเพื่อการลงทุนในโครงการสร้างบ้านพัก

                            รับรอง หาดน้ำใส เพื่อเป็นสวัสดิการ ตั้งแต่วันที่ 13 - 23 ตุลาคม 2557 ประกาศผลการ

                            พิจารณาจัดสรรหุ้น ในวันที่ 24 ตุลาคม 2557

                                  - ดาวน์โหลด ประกาศการเปิดจองหุ้น

                            - ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการจองหุ้น


  << 20 พ.ย.57>>  - ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลพลเรือนเข้าเป็น พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

                            - ดาวน์โหลด ประกาศ


  << 10 ก.พ.58>>  - หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                            การดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล รุ่นที่ 20 เพื่อสนับสนุนโครงการจุฬาภรณ์ 36

                            ประจำปี 2558 จำนวน  60  คน ระหว่างวันที่  23 เมษายน  -  4 พฤษภาคม 2558

                            - ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม 


<< 05 ส.ค.59>>  -  กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัคร ทหารประจำการเข้าเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม

                          ประจำปีงบประมาณ 2560

                             - รายละเอียดเพิ่มเติม


 

Last Updated (Friday, 16 November 2018 05:09)

 
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017