ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย
Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

 

argaiv1494


   
<< 14 ต.ค.57>> 
 -
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน

                            เพื่อสอบคัด เลือกเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

                                - ดาวน์โหลด ประกาศการรับสมัคร

                                - ดาวน์โหลด ใบสมัคร


   << 16 ต.ค.57 >>  - หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ เปิดจองหุ้นเพื่อการลงทุนในโครงการสร้างบ้านพัก

                            รับรอง หาดน้ำใส เพื่อเป็นสวัสดิการ ตั้งแต่วันที่ 13 - 23 ตุลาคม 2557 ประกาศผลการ

                            พิจารณาจัดสรรหุ้น ในวันที่ 24 ตุลาคม 2557

                                  - ดาวน์โหลด ประกาศการเปิดจองหุ้น

                            - ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการจองหุ้น


  << 20 พ.ย.57>>  - ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลพลเรือนเข้าเป็น พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

                            - ดาวน์โหลด ประกาศ


  << 10 ก.พ.58>>  - หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                            การดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล รุ่นที่ 20 เพื่อสนับสนุนโครงการจุฬาภรณ์ 36

                            ประจำปี 2558 จำนวน  60  คน ระหว่างวันที่  23 เมษายน  -  4 พฤษภาคม 2558

                            - ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม 


<< 05 ส.ค.59>>  -  กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัคร ทหารประจำการเข้าเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม

                          ประจำปีงบประมาณ 2560

                             - รายละเอียดเพิ่มเติม


 

Last Updated (Tuesday, 09 August 2016 06:14)