ภารกิจ
Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก ภารกิจ

 

argaiv1494


                                                       ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ 

" จัดเตรียมกำลังสำหรับ ปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือ
ปฏิบัติกิจที่ได้รับมอบหมาย การฝึกศึกษาเกี่ยวกับการสงครามพิเศษทางเรือ
"

 job1

                - การต่อต้านการก่อการร้ายสากล
                - การปฏิบัติการจิตวิทยา ในพื้นที่ ทร.รับผิดชอบ
                - การสำรวจหาด, ทำลายสิ่งกีดขวางหน้าหาด,ตัดรอนเป้าหมายสำคัญทางทหาร พื้นที่ยกพลขึ้นบก
                - ดำเนินการด้านการข่าวลับ
                - ก่อวินาศกรรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ
                - ปฏิบัติการค้นหาและถอดทำลายวัตถุระเบิด
                - การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
                - ดำเนินการฝึกกำลังพลทดแทนของ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ
                - ดำเนินการฝึกกำลังพลอื่น ๆ ในขีดความสามารถ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                - ปฏิบัติการสงครามนอกแบบ
                - การสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
                          -
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ
                          - สนับสนุนโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ๓๖
                - ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
                - ปฏิบัติกิจพิเศษอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


Last Updated (Thursday, 02 December 2010 06:31)

 
กองทุนวัตถุมงคล
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
ภาพการฝึก
SEAL
SEAL In Action
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้
We have 47 guests online
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด