ภารกิจ
Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก ภารกิจ

 

argaiv1494


                                                       ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ 

" จัดเตรียมกำลังสำหรับ ปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือ
ปฏิบัติกิจที่ได้รับมอบหมาย การฝึกศึกษาเกี่ยวกับการสงครามพิเศษทางเรือ
"

 job1

                - การต่อต้านการก่อการร้ายสากล
                - การปฏิบัติการจิตวิทยา ในพื้นที่ ทร.รับผิดชอบ
                - การสำรวจหาด, ทำลายสิ่งกีดขวางหน้าหาด,ตัดรอนเป้าหมายสำคัญทางทหาร พื้นที่ยกพลขึ้นบก
                - ดำเนินการด้านการข่าวลับ
                - ก่อวินาศกรรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ
                - ปฏิบัติการค้นหาและถอดทำลายวัตถุระเบิด
                - การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
                - ดำเนินการฝึกกำลังพลทดแทนของ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ
                - ดำเนินการฝึกกำลังพลอื่น ๆ ในขีดความสามารถ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                - ปฏิบัติการสงครามนอกแบบ
                - การสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
                          -
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ
                          - สนับสนุนโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ๓๖
                - ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
                - ปฏิบัติกิจพิเศษอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


Last Updated (Thursday, 02 December 2010 06:31)

 
กองทุนวัตถุมงคล
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
ภาพการฝึก
SEAL
SEAL In Action
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้
We have 18 guests online
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017