พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล รุ่นที่ 22
Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก กิจกรรมหน่วย พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล รุ่นที่ 22

1

argaiv1619

            พลเรือตรี ภิญโญ  โตเลี้ยง  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล รุ่นที่ 22 โดยมี นาวาเอก ธัชพงศ์  บุษบง ผู้บังคับการศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ  หน่วยบัญชาการ สงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  กล่าวรายงาน ณ ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ (เกาะพระ) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

2
3
4
5
 
สวดพระอภิธรรมศพ เรือตรี จรุง มีมงคล
            พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ เรือตรี จรุง มีมงคล อดีตข้าราชการ หมวดซ่อมเรือ กองสนับสนุน
ผู้บังคับการกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าแสดงความยินดี
            พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  กรุณาให้ นาวาเอก อาธร ชะระภิญโญ ผู้บังคับการกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าแสดงความยินดี
ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรง กองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ
            พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรง กองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน  โดยมี นาวาเอก
พระราชทานชุดจิตอาสาให้แก่ ราชองค์รักษ์เวร
            พลเรือเอก รังสฤษฏ์ สัตยานุกูล เป็นประธานในพิธีพระราชทานชุดจิตอาสาให้แก่ ราชองค์รักษ์เวร  CAT - 904               ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมี พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว
ผบ.นสร.กราบนมัสการขอพร พระครูทัศนียคุณากร
            พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กราบนมัสการขอพร  พระครูทัศนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ 
ผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐฯ ฝ่ายทหารเรือ ประจำประเทศไทย เข้าแสดงความยินดี
            พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ Capt. Christ Chamber ผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐฯ ฝ่ายทหารเรือ ประจำประเทศไทย
นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือ
            พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือ
พิธีประดับยศนายทหารที่ได้พระราชทานยศชั้นนายพลเรือ
            พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศและแสดงความยินดีกับนายทหาร ที่ได้พระราชทานยศชั้นนายพลเรือ  ในวาระ 1 ตุลาคม 60  โดยมี พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว
พิธีรับ – ส่งหน้าที่ หัวหน้ากองสนับสนุน
            กองสนับสนุน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ หัวหน้ากองสนับสนุน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ระหว่าง  นาวาเอก สุริยัน สำราญใจ
พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
            ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ให้ พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็น หัวหน้านายทหาร ฝ่ายเสนาธิการ
กองทุนวัตถุมงคล
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
ภาพการฝึก
SEAL
SEAL In Action
การจัดการความรู้ (KM)
เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

เครื่องล้างขวดอากาศ

บ้านพักรับรอง

house

เรือลอยอังคาร

ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้าง

Supply

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017