พระยอดธง ชุบทอง
หน้าหลัก
 

               yodtong3          yodtong4

argaiv1203

 พระยอดธง ชุบทอง

ขนาด

ราคาเช่าบูชาองค์ละ 199 บาท


การสั่งจอง

สั่งจองพระรูปจำลองและเหรียญที่ระลึกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ ที่

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  กองเรือยุทธการ

ตำบลแสมสาร  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  20180

                                                     โทรศัพท์องค์การ 0 3843 7593  ภายใน ทร.0 2466 1180 ต่อ 73911,57347 หรือ 0 2475 7347 หรือ

                                                     1.ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

                                                              โทร.089 0182538 , 089 9640030

                                                     2.ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

                                                              โทร.089 9640100 , 089 8100295

                                                     3.รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

                                                              โทร.081 9401210 , 089 0352867

                                                     4.รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

                                                              โทร.085 8019368

                                                     5.รองหัวหน้ากองสนับสนุน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

                                                               โทร.081 2959539

                                                     6.กำลังพลหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

                                                               โทร.0 2466 1150 ต่อ 71072

                                                     7.กิจการพลเรือนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

                                                               โทร.0 2366 1180 ต่อ 71086

                  การชำระเงิน โดยเงินสด หรือสั่งจ่ายเช็คในนาม ''หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ''  ตู้ ปณ. 21 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180  หรือ  โดยผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี ''กองทุนจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช'' เลขที่บัญชี 302-2-54903-8  


Last Updated (Tuesday, 28 December 2010 10:41)

 
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017